Chod pokladny zajišťuje finanční účetní. Účtuje všechny přijaté faktury, závazky. Dohlíží na jejich včasnou úhradu. Zpracovává veškeré výpisy z hlavního účtu organizace. Do účetního deníku, závazků a pohledávek účtuje všechny přijaté platby z Ekoobchodu, Vodního domu i Domu přírody Blaníku a také veškeré výdajové pokladní doklady. Jejíma rukama prochází veškeré platby přijaté v hotovosti. Průběžně eviduje nově pořízený majetek do centrální evidence. Díky své pečlivosti a trpělivosti bezchybně přeúčtovává náklady do jednotlivých projektů. Chod ekonomického úseku by bez profesionální a poctivé práce naší finanční účetní nebyl možný.

Klíčová slova: pokladna, bankovní výpisy, přijaté faktury, závazky, splatnost, účetní deník, majetek, projekty

Kontakt:
marie.vajsarova(@)csop.cz