Předsedkyně ČSOP Vlašim a ředitelka národního geoparku Kraj blanických rytířů. Na starosti má finanční a personální řízení organizace, koordinuje průřezové projekty. Kromě toho se věnuje interpretaci místního dědictví, zejména tvorbě naučných stezek a expozic.

Kontakt:
777 800 461
katka.cervenkova@csop.cz