Podílí se na údržbě Podbalnického ekocentra ČSOP, paraZOO, naučných stezek a rybníků ČSOP.