Míra se stará o to, aby se projekty z papíru dostaly do krajiny, aby vše bylo řádně zasazeno, posekáno, pokáceno, shrabáno, odvezeno. Řídí velkou partu lidí a nejraději je s nimi v terénu. Kromě toho dohlíží na chod a ekonomiku střediska péče o zeleň, zajišťuje zakázky, odborné konzultace a poradenství v oblasti zeleně, řídí projekty a administrativu s nimi spojenou.

Kontakt:
email: miroslav.jandak@csop.cz
telefon: 602665414