Český svaz ochránců přírody Vlašim se se svým počinem 200km alejí na Podblanicku uchází o cenu za nejinspirativnější opatření k adaptaci na klimatickou změnu v soutěži Adapterra Awards. O tom, jak uspěje projekt v kategorii volná krajina rozhodne porota. Kromě toho se mezi dalšími sedmnácti českými a čtyřmi rakouskými projekty ucházíme o cenu sympatie.

Čím je náš počin 200 km alejí na Podblanicku jedinečný?

Možná to bude znít trochu neuvěřitelně, ale do takhle soustavné výsadby alejí kolem cest se u nás od dob Marie Terezie nikdo nepustil.

Stromořadí v krajině zadržují vodu, snižují teplotu půdy, pomáhají proti vodní i větrné erozi a plní krajinotvornou funkci. A protože přerušují rozlehlé lány polí, zvyšují také biodiverzitu místa. Tím vším byly aleje prospěšné krajině našich předků. A po období nekonečných lánů polí je nyní lidé opět začínají do krajiny vracet.

Kolem hory Blaník obnovil Český svaz ochránců přírody Vlašim spolu s obcemi více jako 200 kilometrů alejí.

Bylo kvůli tomu potřeba vysadit 30 tisíc stromů: 189 alejí je ovocných, dalších 124 tvoří ostatní listnaté stromy. A výsadba stále pokračuje. Stromy v krajině totiž slouží přírodě i lidem. A právě nyní máte možnost výsadbu stromů podpořit!

Hlasujte pro náš projekt v mezinárodní soutěži Adapterra Awards a Podpořte výsadbu 200 km alejí pod horou Blaník. Moc nám to pomůže.

 

Hlasování probíhá zde.:

https://www.adapterraawards.cz/cs/200-kilometru-aleji-na-Podblanicku

 

Děkujeme!