Spolupracuje s dalšími terénními pracovníky na zhotovení zakázek, údržbě záhonů a výsadba zeleně.