Zajišťuje administrativu organizace, evidenci pošty, archiv.