Tisková zpráva, ze dne 10. 10. 2022

Slunečný víkend patřil akcím k mezinárodní dni geodiverzity

Na 6. října připadá mezinárodní den geodiverzity, který se letos slavil úplně poprvé. Národní geopark Kraj blanických rytířů, který koordinuje Český svaz ochránců přírody Vlašim, uspořádal k této příležitosti o víkendu 8. – 9. října exkurze a akce v Domě přírody Blaníku a ve Vodním domě.

Víkend ve Vodním domě byl zaměřen na zajímavou horninu hadec, která se nachází v okolí vodní nádrže Švihov a roste na ní velmi specifická květena. V sobotu po exkurzi na opuštěné dálniční mosty s Evou Molčanovou si návštěvníci Vodního domu zkusili pod vedením lektorky Michaely Machalové tvoření suvenýrů z hadcových korálků. Někteří využili drát, jiní zkusili shamballa náramek nebo hadcové náušnice. Po celý víkend byla k vidění výstava Krása hadců u Želivky.

Nedělní exkurze vedla do aktivního hadcového lomu v Bernarticích a byla rovněž plně obsazená. Tato exkluzivní příležitost se otevřela dvacítce přihlášených účastníků díky vstřícnosti provozovatele lomu SHB, s.r.o. Geolog Michal Nekl zprostředkoval účastníkům toto nahlédnutí do nitra horninového tělesa, které v průběhu geologických ér vystoupalo na povrch až ze  svrchního zemského pláště.

„Lidé se zajímali hlavně o těžbu v lomu. Hodně se ptali, jak těžba probíhá, jak dlouho ještě bude lom otevřen a jak se ještě rozšíří,“ řekl Michal Nekl.

Také u Domu přírody Blaníku se slavilo. Kdo se vydal na Blaník cestou od Kondrace, mohl si obohatit výlet rýžováním granátů a v neděli i zlata s Janem Vašíčkem z Českého klubu zlatokopů. Z nenápadného kamene pod vedením lektorů Milana Červenky a Tomáše Potfaje tvořili návštěvníci krásné dekorace. Hlavně mladší návštěvníci plnili kvíz o odznak Georytíře a díky tomu si ověřili poznatky z geologické části expozice Domu přírody. Rozmanitost neživé přírody demonstroval Michal Nekl na téměř dvaceti vzorcích různých druhů granátů. Jeden z nich je součástí blanické ortoruly – horniny, která tvoří oba Blaníky.

Ani pod Blaníkem nechyběla nedělní exkurze. Martin Klaudys zavedl asi 20 návštěvníků do bývalého Křížovského lomu, který se od svého uzavření stal oázou pro zajímavé druhy rostlin, lišejníků, hub i obojživelníků. Někteří šťastnější nálezci si z exkurze přinesli i pěkné vzorky ruly s granátky.

S geoparkem Kraj blanických rytířů je možno vyrazit ještě na další říjnové exkurze:

  1. 10. v  15:30 Exkurze do aktivního lomu Štileček na Sedlčansku, kde se můžete podívat, jak to vypadá uvnitř metamorfovaného ostrova. Účast je nutno rezervovat e-mailem michal.geowanders@gmail.com
  1. 10. Od 9h nás čeká Celodenní geovýlet za stříbrnými doly do Ratibořských hor opět s geologem Michalem Neklem – rezervace není nutná, sraz je na parkovišti v Ratibořských horách u silnice na Mladou Vožici.

Aktuální informace o všech akcích najdete v elektronickém kalendáři: kalendar.blanicti-rytiri.cz nebo na webu geopark-kbr.cz

Kontakty:

Mgr. Kateřina Červenková, 777 800 461, katka.cervenkova@csop.cz

Mgr. Michal Nekl (geolog), 608 164 228, michal.geowanders@gmail.com

Doplňující informace:

národní geopark Kraj blanických rytířů

Termín geopark označuje území, které poskytuje obraz o vývoji Země a představuje ho návštěvníkům zajímavým způsobem. Národní geopark KBR byl vyhlášen v roce 2014 na pomezí tří krajů – Středočeského, Jihočeského a kraje Vysočina. Páteř geoparku tvoří Blanická brázda v úseku od města Mladá Vožice po město Sázava, na západě dosahuje nejdále k městu Votice a na východě k městu Ledeč n. Sázavou. Hlavními přírodními fenomény, které chce geopark představovat návštěvníkům, jsou příkopová propadlina Blanická brázda, údolí řeky Sázavy, hadcové lokality a pozůstatky po historické těžbě nerostných surovin včetně kdysi nejvýznamnějšího českého zlatodolu Roudný. Řídícím subjektem geoparku je Český svaz ochránců přírody Vlašim.

Více na: www.geopark-kbr.cz

Mezinárodní den geodiverzity

Tato každoroční oslava geodiverzity byla schválena v roce 2021 193 členskými státy, které se účastnily bienální Generální konference UNESCO v Paříži. Schválení následovalo po žádosti Mezinárodní unie geologických věd (IUGS) a 108 dalších vědeckých organizací o vyhlášení Mezinárodního dne geodiverzity s cílem zvýšit povědomí o mnoha výhodách, které geodiverzita poskytuje lidem, společnosti a životnímu prostředí.

Více na: https://www.enviweb.cz/120703