Geopark Kraj blanických rytířů oslaví Dny národních geoparků několika tradičními i novými vycházkami.

Geopark Kraj blanických rytířů oslaví Dny národních geoparků několika tradičními i novými vycházkami. Podívat se můžete i do aktivních lomů, odkud pochází stavební materiál používaný v našem regionu.  

V doprovodu geologa a pracovníka lomu je možno se podívat i do tří aktivních lomů a prohlédnout si je bez hluku a prachu běžného provozu. Je to výjimečná příležitost nahlédnout „dovnitř kopce“ s doprovodem a srozumitelným výkladem geologa a zároveň se dozvědět, jak probíhá těžba a zpracování kamene.

Dny geoparků vyhlašuje Asociace geoparků ČR v návaznosti na Dny evropských geoparků od 26.5. do 11.6. 2023. Obdobné akce jako u nás se pořádají i v dalších národních geoparcích. Najdete je na webu geoparky.cz

Vycházky v geoparku Kraj blanických rytířů

20. 5. od 10 h lom Bílkovice – s geologem Michalem Neklem za granodioritem a pararulou

27. 5. od 9 h lom Bernartice – s geologem Michalem Neklem a botaničkou Hanou Pánkovou za hadcem a hadcovou květenou

28. 5. od 9 h lom Vlastějovice – s geologem Michalem Neklem za skarnem a minerály

28. 5. Vycházka za mokřady v Podlesí s botanikem Martinem Klaudysem, sraz v 8:45 u autobusu na náměstí v Louňovicích pod Baníkem, trvání cca 4 h.

11. 6. Výlet ze Sázavy do Ratají – celodenní exkurze s geologem Michalem Neklem, sraz v 9h v Sázavě před branou kláštera.

Na exkurze do lomů je třeba se předem přihlásit na čísle 608 164 228, nebo michal.geowanders@gmail.com. Počet míst je omezen.

Akce byly podpořeny Ministerstvem životního prostředí v rámci projektu S geoparkem za udržitelnou krajinou.