Pomozte vypátrat osobnosti, které se svým mimořádným přínosem zasloužily o historii i budoucnost Podblanicka. Až do 29. února můžete posílat nominace na cenu Blanický rytíř a Zvláštní cenu blanických rytířů. Ocenění převezmou titul na Velký pátek během slavnostního ceremoniálu v obřadní síni vlašimského zámku.

Pokladů je v kraji pod Blaníkem nespočet. Najdeme je nejen v podobě přírodního bohatství a hojných legend, ale taky v srdcích a díle místních obyvatel. Nezištných hrdinů a hrdinek, kteří svou prací ovlivnili celý region, se podařilo objevit už na sedm desítek. A protože inspirativních osobností není nikdy dost, stále pátráme po dalších. Pokud znáte někoho, kdo má pod helmicí a dobré srdce k tomu, nominujte ho na Blanického rytíře.

Kandidátem na ocenění se může stát kdokoliv, kdo se svou celoživotní činností výrazně zasloužil o ochranu přírody Podblanicka nebo kulturní rozvoj regionu. Naproti tomu Zvláštní cena blanických rytířů je určena pro ty, kteří v minulém roce proměnili práci v inspiraci a svou aktivitou obohatili náš kraj. Může to být malý čin jednotlivce i velký projekt několika tvůrců, který se pozitivně otiskl do regionu a dělá z něj zdravější, krásnější a obecně lepší místo. Ocenění budou předána 29. března 2024 od 13 hodin ve vlašimském obřadním sále.

Nominaci může podat jednotlivec, obec nebo zájmový spolek, a to písemně nebo elektronicky na adresu administrátora ocenění: ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, vlasim@csop.cz. Nominace musí obsahovat titul, jméno a příjmení kandidáta, datum narození, odůvodnění nominace a jeho kontaktní adresu, případně telefon. Dále je třeba doplnit ji podpisem a kontaktem na navrhující osobu nebo organizaci.

Ocenění Blanický rytíř udělují neziskové organizace na Podblanicku už od roku 1999 a tento čestný titul obdrželo již sedmdesát čtyři osobností. Více podrobností o držitelích i cenách samotných naleznete na webu www.blanickyrytir.cz.