Neziskové organizace Podblanicka ocenily čestným titulem Blanický rytíř tři nové osobnosti, které se významně zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví kraje. Jsou jimi Pavel Hoza, Věra Kapková a Jiří Šesták. Podruhé byla také udělena Zvláštní cena blanických rytířů za mimořádný čin obohacující region Podblanicka. Tu získal Jindřich Nusek. V letošním roce porota vybírala ze čtyřiceti jedna nominovaných osobností a tří záslužných počinů.

Od počátku vyhlašování v roce 1999 obdrželo ocenění Blanický rytíř již sedmdesát čtyři osobností. Letos rozhodla porota složená ze zástupců jednotlivých nevládních organizací o udělení ceny Blanický rytíř těmto osobnostem (uváděni dle abecedy):

  • Pavel Hoza, za celoživotní dílo, zejména za významnou literární a kulturní činnost na Podblanicku,
  • Věra Kapková, za celoživotní dílo, zejména za významný přínos k uchování historické paměti o životě v Sedlci-Prčici,
  • Jiří Šesták, za celoživotní dílo, zejména za mnohaletou kronikářskou činnost v obci Postupice.

Podruhé v letošním roce porota udělila také cenu za zajímavý a inspirativní počin obohacující region Podblanicka pod názvem Zvláštní cena blanických rytířů. Porota vybírala ze tří nominací, ze kterých byl oceněn Jindřich Nusek za sestavení unikátní monografie Budování knížecího snu. Krajinářský park ve Vlašimi v 18. a 19. století.

Ocenění kromě diplomu a odznaku Blanického rytíře obdrželi také jedinečnou hodnotnou sochu Blanického rytíře s kamenem z hory Blaník, jejímž autorem je umělecký kovář Bohumil Hrubeš. Držitel Zvláštní ceny blanických rytířů si vedle diplomu odnesl originální obraz Mgr. Stanislava Příhody, regionálního výtvarníka a rovněž nositele ocenění Blanický rytíř.

Slavnostního ceremoniálu, které proběhl na Velký pátek v obřadním sále vlašimského zámku, se účastnili hosté kulturního, společenského i politického života regionu. Pozvání přijala řada zástupců měst a obcí Podblanicka i mnoho dalších hostů. Ve Vlašimi je přivítal starosta města Mgr. Luděk Jeništa a za Středočeský kraj se slova ujala radní pro životní prostředí a zemědělství Mgr. Jana Skopalíková. Za starostky a starosty Podblanicka k rytířům promluvila starostka města Sedlec–Prčice Miroslava Jeřábková. Generálním sponzorem udělování ocenění Blanický rytíř je akciová společnost RABBIT Trhový Štěpánov.

Vyhlášením letošních cen se zároveň otevírá příjem nominací nových Blanických rytířů a počinů, které si zaslouží Zvláštní cenu blanických rytířů. Další ocenění budou vyhlášeni na Velký pátek příštího roku, což bude 18. dubna 2025.

Na fotografii: Noví držitelé ocenění. Zleva: Jindřich Nusek, Pavel Hoza, Věra Kapková a Jiří Šesták, za kterého cenu přebrala dcera (foto: Jakub Joachim).