Dvě exkurze pro veřejnost za zdravým a odolným lesem do Klokočné a Samechova

v sobotu 1. června 2024

provází Ing. Petr Kjučukov, Ph.D. z Lesů ČR, s.p., LZ Konopiště

Jak by mohly vypadat lesy budoucnosti? Jak se dá pěstovat les, který odolá změně klimatu i kůrovci? Může mít i hospodářský les vysokou biodiverzitu?  Jde to i bez pasek?
Vydejte se s odborným průvodcem do lesa, kde se hospodaří s ohledem na přírodu i potřeby člověka.

 

9 – 11h exkurze Klokočná          (přejezd cca 30 min)          12 – 14h exkurze Samechov

Je možno se zúčastnit jedné nebo obou exkurzí. Akce je vhodná pro dospělé a starší děti.
Doprava: buď individuální nebo společná z Vlašimi (jen pro předem přihlášené)
Účast na exkurzích je zdarma, stačí se jenom přihlásit prostřednictvím ONLINE REGISTRACE.
Všem přihlášeným zašleme podrobnosti ohledně srazu a dopravy.

Na co se můžete těšit?

Demonstrační objekt Klokočná je již 30 let obhospodařován výběrným hospodářským způsobem. Za tu dobu se objekt stal unikátem, který nemá v České republice obdoby, co se týče propracovaného způsobu obhospodařování a hlavně dosažených výsledků na cestě od původních stejnověkých uniformních lesů směrem ke stabilním nepasečným lesům s nepravidelnou či bohatou strukturou.
Článek o DO Klokočná

Demonstrační objekt Samechov byl založen pro aplikaci principů ekologického lesnictví. Hlavním cílem je upravit hospodaření tak, aby byly vedle produkce kvalitního dříví les plnil plnohodnotně všechny své ekosystémové funkce, zejména podporu biodiverzity a zmírňování klimatické změny. Seznámíme se s tím, jak se v lese imitují přirozené disturbance (narušení), jak to vypadá, pokud je ponechávání stromů k dožití a mrtvého dřeva k zetlení jako významná a integrální součást péče o les.

 

Provázet nás bude Ing. Petr Kjučukov, Ph.D. z Lesů ČR, s.p., LZ Konopiště
Doktor Kjučukov se zabývá především otázkou ochrany lesní biodiverzity a jejím zohledněním v praktickém lesnickém hospodaření. Tuto problematiku rozvíjel během svého doktorského studia na Katedře ekologie lesa Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a v praxi u Lesů České republiky, s.p. Zvláště se věnuje zavádění ekologického lesnictví do praxe. V roce 2022 založil demonstrační objekt Samechov, coby pilotní projekt ekologického lesnictví v hospodářských lesích ČR.