TERÉNNÍ ODBORNÁ EXKURZE PRO LESNÍ HOSPODÁŘE, VLASTNÍKY LESŮ A DALŠÍ ZÁJEMCE

NEPASEČNÉ HOSPODAŘENÍ v lesnické praxi

12. – 13. 6. 2024, Květná na Svitavsku

S Ing. Milanem Hronem navštívíme především dva obecní lesy, kde se hospodaří nepasečným způsobem:

Demonstrační objekt nepasečného hospodářství Údolí Jalového potoka, Čistá

Demonstrační objekt nepasečného hospodářství Dolní les, Kamenná Horka

Na příkladu těchto objektů si ukážeme, jak v součinnosti s přírodou usilovat o trvalou a bezpečnou produkci menšího obecního lesního majetku. Zásadním opatřením minimalizujícím očekávaná rizika klimatické změny je přestavba stávajících lesních porostů spočívající v podpoře nepravidelné až bohaté vertikální a horizontální struktury a změna dřevinné skladby směrem k pestré směsi stanovištně odpovídajících dřevin.

K vidění a diskuzi tu budou lesní porosty v přestavbě trvající cca 20 let.

 

PROGRAM:

Středa 12. 6.

8:30 – 13 h       exkurze Údolí Jalového potoka, Čistá, místo srazu

13 – 14 h           oběd na statku Květná zahrada v Květné

14 – 15 h           ubytování, přestávka

15 – 17 h           přednáška na téma „Jak začít s přestavbami lesních porostů a čeho se můžeme dožít“ a diskuze

18 h                   večeře na statku Květná zahrada v Květné

 

Čtvrtek 13. 6. 

7 – 8 h              snídaně pro ubytované

8 – 12 h            exkurze na lokalitu Dolní les u Kamenné Horky, místo srazu

12 – 13 h          oběd Květná

13 – 15 h          pokračování exkurze v okolí Květné

Dopravovat se budeme osobními auty.

 

O LEKTOROVI:

Ing. Milan Hron absolvoval Vysokou školu zemědělskou, fakultu lesnickou v Brně. Prošel několika pozicemi u bývalých státních lesů i Lesů ČR. Byl u samotného začátku zdejších restitucí a cca 25 let řídí lesní hospodaření několika obcí na Svitavsku z pozice odborného lesního hospodáře. Řídí skupinu cca 50 FSC certifikovaných majetků. Byl dlouholetým předsedou sdružení Pro Silva Bohemica, které usiluje o co největší možné využití přírodních procesů v lese pro dosažení hospodářských cílů nebo užitků, očekávaných vlastníkem a vyžadovaných společností.

 

Ubytování a stravování:

Ubytování, stravování a přednáškové prostory: Květná zahrada.
Ubytování je ve společných apartmánech po 2 až 8 lůžkách. Účastnický poplatek zahrnuje ubytování z 12. na 13. 6. a stravu. Zájemci si mohou individuálně objednat ubytování i na předchozí noc.
V rámci akce je zajištěn oběd, večeře a coffee break na 12. 6. a snídaně a oběd na 13. 6.

 

PŘIHLÁŠKY:

Na akci je možno se hlásit do neděle 9.6. nebo do naplnění kapacity 30 účastníků. Přihlašujte se pomocí on-line formuláře.

 

PLATBA:

Účastnický poplatek ve výši 300 Kč uhraďte až po potvrzení přihlášky na účet 322 147 339/0800, variabilní symbol: 1213062024. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Účastnický poplatek je určen na kofinancování dotované akce, v rámci které dostanete program, ubytování a jídlo. Nic dalšího už nebudete platit.

 

KONTAKT NA POŘADATELE:

Mgr. Kateřina Červenková, ČSOP Vlašim

Katerina.cervenkova@csop.cz, 777 800 461

 

Pořádá Český svaz ochránců přírody Vlašim ve spolupráci s Pro Silva Bohemica v rámci projektu Vzdělávání pro odolné lesy.