TERÉNNÍ ODBORNÁ EXKURZE PRO LESNÍ HOSPODÁŘE, VLASTNÍKY LESŮ A DALŠÍ ZÁJEMCE

NEPASEČNÉ HOSPODAŘENÍ v obecním a soukromém lese

6. – 7. 11. 2024, Liberecko

 

S Ing. Janem Dudou navštívíme menší obecní a soukromý les, kde se hospodaří nepasečným způsobem:

  • Demonstrační objekt nepasečného hospodaření Kryštofovo Údolí
  • Demonstrační objekt nepasečného hospodaření Líšný

Na příkladu těchto objektů si ukážeme, jak vlastníci vedení svým odborným lesním hospodářem usilují o trvalou a bezpečnou produkci svých lesů v součinnosti s přírodou. Zásadním opatřením minimalizujícím očekávaná rizika klimatické změny je přestavba stávajících lesních porostů spočívající v zakládání a podpoře nepravidelné až bohaté vertikální a horizontální struktury a změna dřevinné skladby směrem k pestré směsi stanovištně odpovídajících dřevin. Z porovnání obou objektů bude jasně patrný faktor rovnováhy mezi lesem a zvěří.

K vidění a diskuzi tu budou lesní porosty s rozvinutou přestavbou trvající již 27 let (Kryštofovo Údolí), ale i porosty na počátku přestavby (Líšný) s ukázkami „jak začít“.

 

PRO KOHO JE AKCE URČENA

Exkurze je vhodná zejména pro ty, kdo hospodaří na menších soukromých a obecních lesích, ať už s přechodem na nepasečné hospodaření mají zkušenosti nebo o něm teprve uvažují.

 

PROGRAM (drobné změny vyhrazeny)

středa 6. listopadu

9:30-10h         sraz účastníků, místo srazu v mapě

10– 14 h          exkurze Kryštofovo Údolí

14- 16 h           oběd a ubytování v penzionu U Skrblíka Kryštofovo Údolí

16 – 18 h         přednášky Jak začít s přestavbami lesních porostů a Les a zvěř, diskuze

18 – 19 h          večeře v penzionu U Skrblíka Kryštofovo Údolí

 

čtvrtek 7. listopadu

9– 13 h            exkurze na lokalitu Líšný, místo srazu v mapě

14 – 15 h         oběd Malá Skála, zakončení a odjezd

Dopravovat se budeme osobními auty spolujízdou. Účastníky, kteří přijedou na akci hromadnou dopravou, přepravíme.

 

O LEKTOROVI

Ing. Jan Duda absolvoval střední lesnickou školu v Trutnově a Vysokou školu zemědělskou, fakultu lesnickou v Brně. Prošel několika pozicemi u bývalých státních lesů i Lesů ČR. Od roku 1997 vykonává na základě živnostenského oprávnění činnost odborného lesního hospodáře pro nestátní vlastníky lesů na Liberecku. Je členem sdružení Pro Silva Bohemica, které usiluje o využívání přírodních procesů pro dosažení hospodářských cílů a užitků očekávaných vlastníky lesů i společností. Jako vedoucí odborné skupiny myslivosti se dlouhodobě věnuje problematice vztahu lesa a zvěře.

 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Ubytování, stravování, přednáškový prostor 1. den: penzionu U Skrblíka Kryštofovo Údolí – web penzionu

Ubytování je ve společných apartmánech po 2 až 4 lůžkách. Pořadatel zajišťuje pro účastníky ubytování z 6. na 7. 11. a stravu. Zájemci si mohou individuálně na své náklady objednat ubytování i na předchozí noc. Kontaktujte přímo penzion U Skrblíka.

 

PŘIHLÁŠKY A PLATBA

Přihlašování probíhá pomocí on-line formuláře do 21. 10. 2024. Před akcí obdrží účastníci podrobné instrukce.

VYPLNIT PŘIHLÁŠKU

Účastnický poplatek ve výši 600 Kč včetně DPH za osobu se hradí na základě faktury, kterou vám zašleme.  Poplatek je jednotný bez ohledu na délku účasti na programu nebo ubytování či stravování a slouží ke kofinancování akce.

Účastníci obdrží program, ubytování, obědy, večeře, snídaně a coffe break.

Storno poplatku je možné při nahlášení e-mailem nebo telefonicky do pondělí 4.11. do 12h.

 

KONTAKT pro dotazy ohledně přihlašování:

Zuzana Míková, ČSOP Vlašim, vlasim@csop.cz, 734 588 416

 

Pořádá Český svaz ochránců přírody Vlašim ve spolupráci s Pro Silva Bohemica v rámci projektu Vzdělávání pro odolné lesy.