Hlavním posláním naší práce je péče o zraněné a jinak postižené volně žijící živočichy s cílem jejich vyléčení a navrácení zpět do volné přírody.

„Nechť jsme oporou zvířat, potřebují-li pomoc. Každá bytost v nouzi má stejné právo na ochranu.“
František z Assisi katolický světec a zakladatel františkánského řádu 1182 – 1226

 

O  činnosti záchranné stanice

Hlavní poslání naší práce spočívá v pomoci zraněným a jinak postiženým volně žijícím živočichům s cílem jejich vyléčení a navrácení zpět do volné přírody.

Mimo jiné pečujeme také o prokazatelně osiřelá mláďata savců a ptáků, realizujeme záchranné transfery živočichů z ohrožených nebo narušených biotopů (především škeblí a raků). Na vybraných lokalitách zajišťujeme bezpečný přechod obojživelníků při jarní migraci na rušných silničních komunikacích.

Důležitou součástí naší činnosti je také poskytování ekoporadenství v oblasti ochrany živočichů a obecně ekovýchova a osvěta veřejnosti.

Důležité informace o Záchranné stanici

Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim je členem Národní sítě pro handicapované živočichy, v rámci které zajišťuje péči o volně žijící živočichy na území obcí s rozšířenou působností Benešov, Čáslav, Humpolec, Kutná Hora, Pacov, Pelhřimov, Říčany, Vlašim a východní část Černošic.

Stanice byla založena v Podblanickém ekocentru v roce 1994 Českým svazem ochránců přírody Vlašim. V roce 2011 byla vybudována nová, veřejnosti nepřístupná léčebná část stanice nedaleko obce Pavlovice, jejíž součástí je i veterinární ordinace. Prostory staré stanice v centru Vlašimi byly rekonstruovány a nyní slouží jako expoziční část s názvem paraZOO, zde mohou návštěvníci shlédnout nejrůznější zástupce volně žijících živočichů České republiky. Expozice je zaměřená především na osvětu, návštěvníci se tak dozvědí řadu důležitých informací o možnostech ochrany zvířat a prevenci jejich zraňování.

Pracovníci/ kontakty

Ing. Petr Švingr
vedoucí Záchranné stanice
tel.: 602 665 410
email: petr.svingr@csop.cz

Ing. Anna Dittrichová
ošetřovatel v Záchranné stanici
tel.: 774 716 775
email: anna.dittrichova@csop.cz

Jaroslav Svačina
ošetřovatel v Záchranné stanici
tel.: 775 055 717
email: jaroslav.svacina@csop.cz

Pohotovostní telefon záchranné stanice pro nahlášení nálezu zraněného (volně žijícího) živočicha:

777 800 460


PO 20 HODINĚ ZASÍLEJTE SMS, OZVEME SE VÁM!

ZRANĚNÉ ZVÍŘE MŮŽETE PO DOMLUVĚ PŘIVÉST KDYKOLIV!!

Kde nás najdete/ Adresa

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy

Léčebný areál leží nedaleko obce Pavlovice. Cestou z Vlašimi směrem k D1 ji snadno najdete po odbočení vlevo těsně před začátkem obce Pavlovice. Zraněné zvíře však můžete předat i v ekocentru.

Adresa: Vlašim 1947

Ekocentrum a Parazoo

paraZOO se nachází v zahradě Podblanického ekocentra v centru Vlašimi na  Ekocentrum stojí hned naproti zámku a snadno jej poznáte dle abstraktní kovové plastiky ptáka před jejím vchodem.

Adresa: Pláteníkova 264
              258 01 Vlašim 

Adresa pro doručování písemností:
Pláteníkova 264
258 01 Vlašim
Tel./fax.: 317845169, 317845965 (ekocentrum)